Vài nét về DN-EBRNHÓM NGHIÊN CỨU – GIẢNG DẠY “MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN SINH VẬT (DN-EBR)” THUC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Trưởng nhóm: PGS. TS Võ Văn Minh

 

I- Giới thiệu

   Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy “Môi trường và Tài nguyên sinh vật”, có tên tiếng Anh là: “Environmental & Biological Resource Teach Research Team” viết tắt là DN-EBR được thành lập theo Quyết định số 150/ QĐ-ĐHĐN-KHCNMT của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ngày 10 tháng 1 năm 2012.

  DN-EBR gồm các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực Sinh học, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan thuộc Đại học Đà Nẵng, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan Trung ương và địa phương tại khu vực miền Trung.


 II- Mục tiêu

  Gắn kết các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác nhau để nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường ở khu vực miền Trung & Tây Nguyên; phát hiện và giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp, đa ngành…


III- Biểu tượng và Phương châm

TƯ DUY CÁ NHÂN – TRÍ TUỆ TẬP THỂ

IV- Nhiệm vụ

 A- Sáng tạo tri thức (NCKH)

 1.  Đề xuất, triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản, khoa học công nghệ và dự án nghiên cứu triển khai (sản xuất thử nghiệm);

 2.  Hợp tác quốc tế để triển khai các dự án nghiên cứu chung (theo nghị định thư và song phương);

 3.  Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp triển khai nghiên cứu và thử nghiệm.


 B- Truyền bá tri thức (giảng dạy & truyền thông)

 1. Đào tạo nguồn nhân lực các bậc Đại học, Sau đại học;

 2. Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ kỹ thuật,…

 3. Truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

 

C- Phục vụ cộng đồng

 1. Tư vấn chính sách và giải pháp quản lý cho các ngành và địa phương;

 2. Tư vấn chuyển giao khoa học và công nghệ cho các bên liên quan;

 3. Hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương trong bảo vệ môi trường, phòng chống rủi ro; tư vấn sinh kế cộng đồng,…

 

V- Các hướng nghiên cứu chính

 1.  Công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp - dược liệu – môi trường;

 2.  Quản lý môi trường theo hướng giám sát và kiểm soát ô nhiễm;

 3.  Quản lý đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên;

 4.  Phát triển nông nghiệp công nghệ cao & thích ứng với biến đổi khí hậu;

 5.  Nghiên cứu dữ liệu cho các ngành lâm nghiệp, nông nghiệp phục vụ PTBV ngành;

 6.  Ứng dụng các trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý TN&MT và phát triển các ngành KT-XH;

 7.  Giáo dục và truyền thông về môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.


VI- Thành viên

... 


VII- Các sách đã xuất bản:

1.   Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn, NXB Nông nghiệp, 2003 (tài liệu hướng dẫn)

2.   Khoa học môi trường đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014 (Giáo trình)

3.   Kiểm soát ô nhiễm kim loại nặng trong đất bằng thực vật, NXB Giáo dục Việt

Nam, 2014 (Sách chuyên khảo)

4.   Giám sát môi trường bằng chỉ chỉ thị sinh học, Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng, 2013 (tài liệu hướng dẫn)

5.   Kỹ thuật trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh, TP. Đà Nẵng, 2011 (tài

liệu tập huấn)

6.   Phytoremediation Applications for Metal-Contaminated Soils Using Terrestrial

Plants in Vietnam. NXB: Springer International Publishing, 2017 (Tài liệu chuyên khảo xuất bản tại Mỹ)

7.   Sinh thái môi trường, năm 2019 (giáo trình)

8.   Đánh giá tác động môi trường, năm 2019 (giáo trình)


VIII- Các tổ chức quốc tế đã hợp tác:

1-  Đại học Minesota (Hoa Kỳ)

2-  Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức)

3-  Viện Business Academy Aarhus (Đa Mạch)

4-  Công ty Shinko Technos (Nhật Bản)

5-  Đại học Kyoto (Nhật Bản)

6-  Khoa học Nông nghiệp, Đại học KAGOSHIMA (Nhật Bản)

7-  Đại học Khoa học, Viện đại học KhonKaen (Thái Lan)


IX- Hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học & công nghệ

1-  Tư vấn trồng rau sạch và xử lý môi trường tại quần đảo Trường Sa

2-  Tư vấn giám sát môi trường nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa)

3-  Tư vấn dự án “Xây dựng lộ trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường hướng đến phát thải cacbon thấp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”

4-  Tư vấn dự án “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng”

5-  Chuyển giao giống cây ăn quả và cây dược liệu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

6-  Chuyển giao quy trình trồng rau thủy canh

7-  Chuyển giao kỹ thuật và giống cây, hỗ trợ Hòa Vang (Đà Nẵng) xây dựng nông thôn mới

8-  Tư vấn sản xuất tảo nước ngọt

9-  Tư vấn sản xuất và chế biến nấm ăn và nấm dược liệu


X- Các đề tài, dự án đã thực hiện

...

Quyết định thành lập DN-EBR


Xem thêm thông tin tại: https://sites.google.com/site/vominhdhsp/trt

Last modified: Tuesday, 6 August 2019, 9:39 AM